Sản phẩmXe nâng Reach Trucks
BrandNhãn hiệu Sản phẩm Loại Tải trọng tối đa* (Kg)
Mitsubishi Forklift
Xe Reach Truck tầm xa loại đứng lái
EDR18N2 1580
Giá bán: Liên hệ
Nhãn hiệu Sản phẩm Loại Tải trọng tối đa* (Kg)
Mitsubishi Forklift
Xe Reach Truck đơn loại đứng lái
ESR20N2 1810
ESR23N2 2040
Giá bán: Liên hệ
Nhãn hiệu Sản phẩm Loại Tải trọng tối đa* (Kg)
Mitsubishi Forklift
Xe Reach Truck loại ngồi lái
RB 14N 1400
RB 16N 1600
RB 20N 2000
RB 25N 2500
Giá bán: Liên hệ
Nhãn hiệu Sản phẩm Loại Tải trọng tối đa* (Kg)
Mitsubishi Forklift
Xe Reach Truck loại ngồi lái
RBF 14CA 1400
RBF 16CA 1600
RBF 20CA 2000
Giá bán: Liên hệ
Mẫu xe Mitsubishi Reach Truck RBS-CA chạy bằng điện mới. Dòng xe nâng mới sáng tạo này được thiết kế mang đến cho những gì bạn cần, mỗi ngày, mỗi ca làm việc.
Giá bán: Liên hệ

Sản phẩm xem nhiều nhất

BrandNhãn hiệu Sản phẩm Loại Tải trọng tối đa* (Kg)
Mitsubishi Forklift
Xe Reach Truck tầm xa loại đứng lái
EDR18N2 1580
Mẫu xe Mitsubishi Reach Truck RBS-CA chạy bằng điện mới. Dòng xe nâng mới sáng tạo này được thiết kế mang đến cho những gì bạn cần, mỗi ngày, mỗi ca làm việc.
Nhãn hiệu Sản phẩm Loại Tải trọng tối đa* (Kg)
Mitsubishi Forklift
Xe Reach Truck loại ngồi lái
RBF 14CA 1400
RBF 16CA 1600
RBF 20CA 2000
Nhãn hiệu Sản phẩm Loại Tải trọng tối đa* (Kg)
Mitsubishi Forklift
Xe Reach Truck đơn loại đứng lái
ESR20N2 1810
ESR23N2 2040