Sản phẩmXe nâng Stacker

Nhãn hiệu Sản phẩm Model Tải trọng tối đa* (Kg)
Mitsubishi Forklift
Xe nâng pallet tầm cao loại ngồi lái
SBR 12N 1400
SBR 16N 1600
SBR 20N 2000
SBS 15N 1500
SBS 20N 2000
Giá bán: Liên hệ
Nhãn hiệu Sản phẩm Model Tải trọng tối đa* (Kg)
Mitsubishi Forklift
Xe nâng pallet tầm cao loại bệ đứng
SBV 16N 1600
Giá bán: Liên hệ
Nhãn hiệu Sản phẩm Model Tải trọng tối đa* (Kg)
Mitsubishi Forklift
Xe nâng pallet tầm cao loại bộ hành
RB 14N 1400
RB 16N 1600
RB 20N 2000
RB 25N 2500
Giá bán: Liên hệ

Sản phẩm xem nhiều nhất

Nhãn hiệu Sản phẩm Model Tải trọng tối đa* (Kg)
Mitsubishi Forklift
Xe nâng pallet tầm cao loại bệ đứng
SBV 16N 1600

Nhãn hiệu Sản phẩm Model Tải trọng tối đa* (Kg)
Mitsubishi Forklift
Xe nâng pallet tầm cao loại ngồi lái
SBR 12N 1400
SBR 16N 1600
SBR 20N 2000
SBS 15N 1500
SBS 20N 2000
Nhãn hiệu Sản phẩm Model Tải trọng tối đa* (Kg)
Mitsubishi Forklift
Xe nâng pallet tầm cao loại bộ hành
RB 14N 1400
RB 16N 1600
RB 20N 2000
RB 25N 2500