Sản phẩmXe nâng Order pickers

Nhãn hiệu Sản phẩm Loại Tải trọng tối đa* (Kg)
Mitsubishi Forklift
Xe gắp hàng tầm thấp
OPB 10NE 1000
Giá bán: Liên hệ
Nhãn hiệu Sản phẩm Model Tải trọng tối đa* (Kg)
Mitsubishi Forklift
Xe gắp hàng tầm trung
OPBL 10N 1000Giá bán: Liên hệ
Nhãn hiệu Sản phẩm Model Tải trọng tối đa* (Kg)
Mitsubishi Forklift
Xe gắp hàng tầm cao
OPBH 10N 1000
Giá bán: Liên hệ

Sản phẩm xem nhiều nhất


Nhãn hiệu Sản phẩm Loại Tải trọng tối đa* (Kg)
Mitsubishi Forklift
Xe gắp hàng tầm thấp
OPB 10NE 1000
Nhãn hiệu Sản phẩm Model Tải trọng tối đa* (Kg)
Mitsubishi Forklift
Xe gắp hàng tầm trung
OPBL 10N 1000Nhãn hiệu Sản phẩm Model Tải trọng tối đa* (Kg)
Mitsubishi Forklift
Xe gắp hàng tầm cao
OPBH 10N 1000