Sản phẩmUsed Truck Forklift ( xe nâng cũ đã qua sử dụng)
Xe điện loại đứng lái Nichiyu Nhật Bản

Model : FBRM15-80-450

Số khung : 131E01848

Số giờ : 6035

Tải trọng thiết kế : 1500 Kg
Giá bán: Liên hệ
Xe điện loại đứng lái Nichiyu Nhật Bản

Model : FBR15-75B-300

Số khung : 131AH0763

Số giờ : 10183

Tải trọng thiết kế : 1500 Kg
Giá bán: Liên hệ
Xe điện loại đứng lái Nichiyu Nhật Bản

Model : FBRM15-75-400

Số khung : 131AG2383

Số giờ : 12039

Tải trọng thiết kế : 1500 Kg
Giá bán: Liên hệ
Xe điện loại đứng lái Nichiyu Nhật Bản

Model : FBRW15

Số khung : 182ZR3314

Số giờ : 5306

Tải trọng thiết kế : 1500 Kg
Giá bán: Liên hệ
Xe điện loại đứng lái Nichiyu Nhật Bản

Model : FBRW15

Số khung : 185E00141

Số giờ : 3034

Tải trọng thiết kế : 1500 Kg
Giá bán: Liên hệ
Xe điện loại 04 bánh hiệu Nichiyu Nhật Bản

Model : FB15PN-75B-300

Số khung : 221E09997

Số giờ : 3

Tải trọng thiết kế : 1500 Kg
Giá bán: Liên hệ
Xe điện loại 03 bánh hiệu Nichiyu Nhật Bản

Model : FBT15PN-80C-470M

Số khung : 265E00007

Số giờ :3857

Tải trọng thiết kế : 1500 Kg
Giá bán: Liên hệ

Xe điện loại 03 bánh hiệu Nichiyu Nhật Bản
Model : FBT15PN-80C-470M
Số khung : 265E00006
Số giờ : 8910
Tải trọng thiết kế : 1500 Kg
Giá bán: Liên hệ
Xe điện loại 03 bánh hiệu Nichiyu Nhật Bản
Model : FBT15PN-80C-470M
Số khung : 265E00005
Số giờ : 9927
Tải trọng thiết kế : 1500 Kg
Loại khung nâng : 3 tầng nâng
Chiều cao nâng : 4,7m
Chiều dài càng nâng : 1220mm
Năm sản xuất ...
Giá bán: Liên hệ
Trang 1/2

Sản phẩm xem nhiều nhất

Xe điện loại 04 bánh hiệu Nichiyu Nhật Bản

Model : FB15PN-75B-300

Số khung : 221E09997

Số giờ : 3

Tải trọng thiết kế : 1500 Kg
Xe điện loại đứng lái Nichiyu Nhật Bản

Model : FBRM15-75-400

Số khung : 131AG2383

Số giờ : 12039

Tải trọng thiết kế : 1500 Kg
Xe điện loại đứng lái Nichiyu Nhật Bản

Model : FBR15-75B-300

Số khung : 131AH0763

Số giờ : 10183

Tải trọng thiết kế : 1500 Kg
Xe điện loại đứng lái Nichiyu Nhật Bản

Model : FBRW15

Số khung : 182ZR3314

Số giờ : 5306

Tải trọng thiết kế : 1500 Kg