CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH :

Đối với xe nâng

 • Thời gian bảo hành tiêu chuẩn là 2.000 (hai ngàn) giờ làm việc hoặc 12 (mười hai) tháng kể từ ngày giao hàng tùy điểu kiện nào tới trước.
 • Thời gian bảo hành có thể lên đến 5.000 (năm ngàn) giờ làm việc hoặc 36 (ba sáu) tháng theo gói nâng cấp bảo hành.

Đối với phụ tùng thay thế.

 • Phụ tùng chính hãng được bảo hành 06 (sáu) tháng kể từ ngày hóa đơn.
 • Đối với ắc quy axit chì, thời hạn bảo hành là 1 năm.
 • Đối với pin (ắc quy) lithium cho xe nâng, áp dụng theo chính sách bình lithium.

Các trường hợp không được bảo hành:

 • Khách hàng tự ý thay đổi tính nguyên bản của xe bao gồm cả việc lắp đặt thêm thiết bị trên xe mà không được sự đồng ý của Goldbell Việt Nam.
 • Khách hàng tự tháo lắp, kiểm tra sự cố khi chưa được sự đồng ý từ Goldbell Việt Nam, làm mất sự nguyên bản của thiết bị.
 • Sử dụng sai mục đích, quá tải trọng so với thiết kế.
 • Các lỗi hư hỏng do khách hàng gây ra.
 • Phụ tùng hao mòn sẽ không được bảo hành.
 • Việc thiếu bảo dưỡng theo khuyến cáo từ Hãng (hoặc Goldbell Việt Nam) có thể ảnh hưởng tới việc bảo hành sản phẩm.
 • Các yếu tố hư hỏng do thiên tai, thời tiết, hỏa hoạn.