91H2000210 phớt đầu trục cơ động cơ xăng K21, K25 nissan. Lắp trên xe nâng Mitsubishi, catterpillar

703.000

91H2000210 phớt đầu trục cơ động cơ xăng K21, K25 nissan. Lắp trên xe nâng Mitsubishi, catterpillar

Phụ tùng xe nâng Mitsubishi