Giới Thiệu Xe Nâng Hàng Dịch Giá – Sideshifter

Giá: Liên hệ

Dịch giá cho phép di chuyển giá đỡ hàng ngang sang hai bên mà không yêu cầu di chuyển vị trí của xe nâng.Dịch giá giúp việc xếp dỡ hàng hóa được hiệu quả, nhanh chóng hơn, đặc biệt là trong các khu vực hạn chế như nhà kho, bãi container và nhà ga, hoặc tại các nhà máy sản xuất