32A1909021 bạc trục cơ, động cơ S4S Mitsubishi

1.704.000

32A1909021 bạc trục cơ cốt 0, động cơ S4S Mitsubishi hoặc Catterpillar.

Bộ bạc gồm 4 bộ cho 4 gối, không bao gồm bạc giữa trục cơ

Phụ tùng xe nâng Mitsubishi