Gioăng cổ xả chính hãng động cơ S4S Mitsubishi. Mã: 32A3200200

177.000

Gioăng cổ xả chính hãng động cơ S4S Mitsubishi. Mã: 32A3200200

Phụ tùng xe nâng Mitsubishi