Dây curoa chính hãng động cơ S4S lắp trên xe nâng Mitsubishi. Mã: 9192106300

683.000

Dây curoa chính hãng động cơ S4S lắp trên xe nâng Mitsubishi. Mã: 9192106300

Phụ tùng xe nâng Mitsubishi