Cụm bơm tay chính hãng lắp trên động cơ Mitsubishi S4S. Mã 32A6200010

3.325.000

Cụm bơm tay chính hãng lắp trên động cơ Mitsubishi S4S. Mã 32A6200010

Phụ tùng xe nâng Mitsubishi